SIEM

Orion Instruments Polska jest dostawcą systemów SIEM większości wiodących producentów. Zapewniamy analizę przedwdrożeniową, implementację, utrzymanie i rozwój systemu. Wspieramy wykorzystanie SIEMów w ramach Security Operations Centers poprzez zaplanowanie
i wdrożenie systemu reakcji na incydenty, case management system, tworzenie procedur
i szkolenie personelu. 
Czytaj więcej

 

Platforma SIRP

Platforma SIRP (Security Incident Response Platofm) zaczyna się tam gdzie kończy się SIEM.

O ile o SIEM-ie można powiedzieć że „kwalifikuje zdarzenia”,  to SIRP „kwalifikuje zdarzenia które stały się incydentami
i wymagają reakcji, wzbogacenia oraz  analizy zgodnie z najlepszymi praktykami i wiedzą”.

 

Czytaj więcej