AlienVault USM

AlienVault Unified Security Management™  (USM) jest platformą typu all-in-one.
Została ona zaprojektowana i jest pozycjonowana tak, aby małe i średnie organizacje mogły skutecznie bronić się przed występującymi dziś zaawansowanymi zagrożeniami.

 

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów SIEM i punktowych produktów bezpieczeństwa AlienVault USM zapewnia:
• ujednolicone i skoordynowane monitorowanie stanu bezpieczeństwa;
• proste zarządzanie i raportowanie zdarzeń bezpieczeństwa;
• działającą w sposób ciągły wiedzę o zagrożeniach – Threat Intelligence;
• szybkie i bezproblemowe wdrożenie;
• dostęp do wielu funkcji bezpieczeństwa bez konieczności korzystania z licznych konsol.

 

 
Unified Security Management™ (USM): kompletny, prosty i w przystępnej cenie.Produkty z rodziny Unified Security Management™ (USM) firmy AlienVault pozwalają organizacjom z ograniczonym personelem i budżetem zarządzać zagrożeniami bezpieczeństwa i skutecznie kontrolować zgodność z wymaganymi regulacjami.

Doskonały bieżący obraz stanu zabezpieczeń uzyskać można dzięki wbudowanym wskaźnikom bezpieczeństwa oraz ciągłej aktualizacji wiedzy o zagrożeniach otrzymywanych z AlienVault Labs.

 
Do pobrania:AlienVault 30-Day Free Trial

AlienVault Interactive Demo

AlienVault Live Demo-On-Demand

AlienVault Personalized Demo