WIZJA, CEL, STRATEGIA
WIZJA FIRMY


Poprzez nasze doświadczenie i wiedzę oraz dostarczane nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania i usługi zapewniamy naszym klientom i partnerom korzyści biznesowe i strategiczne czynniki ich przewagi konkurencyjnej. Konsekwentnie inwestujemy w wiedzę i rozwój. Koncentrujemy się na obszarach naszych kluczowych kompetencji. Tworzymy kulturę innowacji i kreatywności. Ciągły rozwój i wytrwała praca powodują, że zdobywamy pozycję lidera zmian w wybranych niszach nowoczesnych technologii. Działamy w oparciu o standardy ISO oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

CEL FIRMY


Naszym celem jest być liderem na rynku rozwiązań, wiedzy i usług w wybranych niszach na rynku nowoczesnych technologii informatycznych. Chcemy, aby Klienci otrzymywali od nas rozwiązania swoich problemów i aby polecali te rozwiązania innym. Tworzymy wartości dla interesariuszy firmy poprzez optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału oraz realizację projektów rozwojowych.

STRATEGIA FIRMY


Doświadczenia zdobywamy nieprzerwanie od roku 1990. Zajmujemy się dostawą wyspecjalizowanych rozwiązań i usług w zakresie infrastruktury IT, a także doradztwem związanym z prawidłowym działaniem systemów informatycznych.

Jedną z najważniejszych dziedzin naszej aktywności jest bezpieczeństwo cybernetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań SIEM (Security Information and Event Management), SIRP (Security Incident Response Platform), SOC (Security Operations Center). Zapewniamy analizę przedwdrożeniową, implementację, utrzymanie i rozwój systemów; tworzymy i audytujemy procedury, rozwiązujemy problemy i wspieramy instalacje na każdym etapie rozwoju; organizujemy zaawansowane szkolenia techniczne i warsztaty z tego zakresu.

Naszą wartością dodaną są najwyższe kompetencje w obszarach, w których się specjalizujemy, rzetelność i jakość usług oraz elastyczność biznesowa rozumiana jako umiejętność dostosowania oferty i zakresu usług do realnych potrzeb i budżetów naszych Klientów.