MISJA FIRMY

MISJA FIRMY


Dostarczamy nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania i usługi, które zapewniają bezpieczeństwo i ciągłość działań biznesowych oraz pozwalają naszym klientom na osiąganie przewagi konkurencyjnej.

NASZE WARTOŚCI


Podstawowymi wartościami, którymi konsekwentnie się kierujemy, są:

  • Skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie);
  • Odpowiedzialność (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług);
  • Etyka prowadzenia zrównoważonego biznesu (poszanowanie przyjętych zobowiązań, przejrzystość, uczciwość i wiarygodność);
  • Zaufanie będące podstawą budowania relacji między współpracownikami, klientami i dostawcami firmy;
  • Dzielenie się oznaczające zaangażowanie współpracowników w życie firmy: dzielenie się wiedzą znajduje swoje odzwierciedlenie w szkoleniach i wzajemnym komunikowaniu się; dzielenie się władzą to przekazywanie odpowiedzialności współpracownikom; dzielenie się zyskiem, to wspólne korzystanie z owoców pracy w ramach premii za osiągane rezultaty;
  • Postęp, który decyduje o przyszłości firmy i stanowi korzyść dla współpracowników: w ramach własnego rozwoju współpracownicy doskonalą swoje umiejętności, pogłębiają swoją wiedzę i zdobywają nowe kompetencje, które wykorzystują do rozwoju firmy.

Wybrane przez nas wartości określają tożsamość firmy oraz mają decydujący wpływ na jej trwałość i zaufanie ze strony klientów.

 

STARTEGICZNI PARTNERZY
 

 

HISTORIA FIRMY
1990

Piotr Brogowski i Krzysztof Kroczyński zakładają spółkę cywilną Orion Instruments Polska, która początkowo specjalizuje się w dostawach aparatury naukowo-badawczej i kontrolno-pomiarowej.

1991

Firma rozpoczyna sprzedaż sprzętu komputerowego, oprogramowania i zaczyna świadczyć usługi informatyczne.

1992

Firma rozpoczyna współpracę z najbardziej renomowanymi producentami IT: HP, IBM, Cisco, 3Com, APC, Microsoft, Computer Associates, Symantec.

1995

Przekształcenie Orion Instruments Polska ze spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

1998

Do udziałowców dołącza Sławomir Bednarek. Firma powiększa się o dział Orion Instruments Security Net, specjalizujący się w bezpieczeństwie sieciowym, i rozpoczyna współpracę z amerykańską firmą RippleTech (obecnie NitroSecurity) jako wyłączny polski dystrybutor jej oprogramowania do monitoringu.

1999

Firma uzyskuje autoryzację IBM w zakresie komputerów klasy midrange - IBM AS/400 i IBM RS/6000.

2000

Firma rozpoczyna implementację systemu wewnętrznych norm jakości - TFC. Wdrożenie zakończyło się w 2001 roku.

2002

Do swojej oferty spółka wprowadza narzędzia umożliwiające Klientom realne obniżanie kosztów działania oraz wdraża wewnątrz firmy aplikacje: Leniwiec - wspierającą obsługę handlową i SAWANT - zarządzającą pracami serwisu na rzecz Klientów.

2005

Firma uzyskuje certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością Przedsiębiorstwa z normą ISO 9001:2000 wystawiony przez brytyjską firmę ISOQAR w zakresie dostawy sprzętu, oprogramowania i usług serwisowych oraz usług doradztwa związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych.

2010

Zarząd Firmy, w myśl odpowiedzialnej przedsiębiorczości, społecznej odpowiedzialności biznesu i uczciwych praktyk rynkowych, udokumentowuje spełnianie standardu SA 8000 – Systemu Zarządzania Odpowiedzialnością Społeczną. Była to wewnętrzna decyzja Zarządu, nie zewnętrzne rozporządzenie.

2013

Firma zmienia lokalizację przenosząc się z siedziby przy ul. Karola Miarki 6 (Bemowo) do biurowca przy ul. Żeromskiego 77 (Bielany).

2014

Firma rozwija kompetencje w zakresie systemów SIEM większości wiodących producentów, wspierając wykorzystanie rozwiązań tego typu w ramach Security Operations Centers poprzez planowanie i wdrażanie systemu reakcji na incydenty, systemu zarządzania zdarzeniami, tworzenie procedur i szkolenia.

2015

Firma zdobywa kompetencje w zakresie rozwiązań cyberbezpieczeństwa: SOM (Security Operation Manager) i SIRP (Security Incident Response Platform).