Poznaj szczegóły sesji i wykryj utratę lub kradzież danych

Bezpośrednie monitorowanie poufnych informacji w bazie danych, poczcie elektronicznej, czacie i innych aplikacjach

SIEM ze świadomością treści firmy McAfee jest idealnym produktem dla przedsiębiorstw zainteresowanych skutecznym rozwiązaniem do ochrony danych.

McAfee SIEM może śledzić i analizować, w jaki sposób poufne informacje są udostępniane i wykorzystywane w sieci. Celem jest wykrycie:

 • niezamierzonej utraty danych,
 • celowej kradzieży danych,
 • naruszeń zasad biznesowych, które mogą narazić poufne informacje na ryzyko.

McAfee SIEM został stworzony do analizy działań na bazie danych i zawartości danych w aplikacjach jako uzupełnienie informacji o zdarzeniach pozyskiwanych
z logów. McAfee SIEM jest w stanie zapobiec utracie danych i nieuczciwym działaniom zaufanych pracowników, a wszystkie te możliwości dostępne są na jednej platformie przy użyciu jednego interfejsu.

Wiele systemów SIEM w celu wykrycia zagrożeń danych opiera się na logach baz danych i aplikacji, zawierających tylko te informacje, które twórca uznał za istotne. Niektóre systemy dodatkowo analizują informacje z nagłówka pakietu w celu powiązania konkretnego zdarzenia z daną aplikacją.

McAfee SIEM oferuje znacznie więcej niż inne systemy: zapewnia aktywne monitorowanie, udostępnia pełny wgląd w sesję bazodanową i pokazuje dokładnie kto, kiedy i do których danych sięga (DEM for SIEM), a następnie wykrywa poufne dane w zawartości aplikacji (ADM).

McAfee  ADM wspiera ponad 120 protokołów, jak również ponad 500 aplikacji. Lista wspieranych przez McAfee  ADM aplikacji i protokołów dostępna jest na stronie www.mcafee.com.

McAfee  ADM nie ogranicza się do analizy logów i nagłówków, ale zapewnia pełny wgląd w zawartość aplikacji, czyli:

 • tekst w e-mailu lub treść załącznika e-maila;
 • treść rozmów z komunikatorów internetowych i zawartości plików przesyłanych za ich pośrednictwem;
 • obecność informacji poufnych lub chronionych;
 • brak zastrzeżenia prywatności wychodzących e-maili;
 • praktycznie każde naruszenie zasad, dotyczących sposobu wykorzystania aplikacji i dokumentów.

McAfee DEM for  SIEM wspiera następujące platformy bazodanowe:

 • DB2
 • Informix
 • MS SQL
 • MySQL
 • Oracle
 • Sybase

McAfee SIEM może obsługiwać zbieranie logów i analizę dla innych baz danych.