Systemy klasy SIEM, bezpieczeństwo danych, zarządzanie logami, zarządzanie ryzykiem,
monitorowanie i reagowanie w czasie rzeczywistym na ataki, wewnętrzne zagrożenia i utratę danych.

Orion Instruments Polska jest dostawcą systemów SIEM większości wiodących producentów.

Zapewniamy analizę przedwdrożeniową, implementację, utrzymanie i rozwój systemu.

Wspieramy wykorzystanie SIEMów w ramach Security Operations Centers poprzez zaplanowanie i wdrożenie systemu reakcji na incydenty, case management system, tworzenie procedur i szkolenie personelu.