Program Pay Per Use to:

 • unikatowe rozwiązanie dla zarówno małych i średnich firm, jak i korporacji;
 • bezinwestycyjna optymalizacja kosztów druku i kopiowania;
 • gwarancja ciągłej kontroli procesów drukowania;
 • konkurencyjność cenowa;
 • elastyczność rozwiązania dopasowana do realnych potrzeb firmy;
 • gwarancja najnowszych technologii druku;
 • oszczędności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

FAKTY:

 • Prawdziwe koszty druku to nawet 6% Twoich przychodów.
 • Zawsze wiesz, ilu masz pracowników – nie zawsze wiesz, ile drukujesz w firmie.
 • Zawsze wiesz, jakie płacisz podatki – nie zawsze wiesz, ile wydajesz na drukowanie.
 • Zawsze optymalizujesz koszty – nie zawsze dotyczy to druku.
 • Zawsze chcesz zwiększać wydajność pracowników – którzy nie zawsze używają prostych rozwiązań.

My dostarczamy do Twojego biura najwyższej jakości sprzęt, zapewniamy dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, gwarantujemy serwis i wsparcie, a Ty płacisz za faktycznie wydrukowane strony.

Druk staje się więc usługą, którą świadczymy swoim Klientom.

Koncepcja druku jako usługi polega na tym, iż Klient zamiast kupować sprzęt drukujący, zawiera z dostawcą usług umowę, w której w zamian za opłatę cykliczną uzyskuje możliwość korzystania z urządzeń drukujących wraz z gwarancją ich sprawnego działania i zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne.

Wariant ten zakłada całkowite wyłączenie poza struktury firmy parku maszynowego i utrzymywanie go przez dostawcę. W takim przypadku urządzenia nie należą do Klienta, który płaci jedynie raty miesięczne. Na kwotę takiej raty składają się dwa czynniki: część stała, obejmująca koszty utrzymania urządzenia i jego serwis (z uwzględnieniem kosztów finansowania kontraktu) oraz część zmienna, obejmująca opłatę za ilość wydrukowanych/skopiowanych w danym miesiącu stron, w zamian za co dostawca zapewnia materiały eksploatacyjne. Rozwiązanie takie pozwala w precyzyjny sposób określić wszystkie koszty związane z użytkowaniem urządzeń drukujących. Zalety tego typu umowy to, dodatkowo, zapewnienie ciągłości pracy urządzeń i uwolnienie Klienta od wielu czasochłonnych zadań, takich jak: utrzymanie i kontrola wykonania usług serwisowych, zakupy materiałów eksploatacyjnych, fakturowanie i obieg dokumentów, itp. Przy wyborze wariantu PPU Klient uzyskuje również pełną informację o kosztach kopii/wydruku i może dokładnie prognozować koszty na cały okres trwania umowy.

Założenia:

 • materiały eksploatacyjne dostarczane są do siedziby Klienta zgodnie z bieżącymi potrzebami, możliwe jest również utrzymywanie u Klienta określonego zapasu na potrzeby bieżące;
 • brak limitu minimalnej ilości wydrukowanych stron;
 • kontrakt obejmuje wszystkie wymienne elementy tworzenia strony (tonery, bębny, zestawy eksploatacyjne, grzałki itp.);
 • rozliczenia realizowane są miesięcznie w oparciu o ilości wydrukowanych i/lub skopiowanych na wszystkich urządzeniach stron mnożone przez określony w umowie koszt wydruku strony;
 • umowa może być zawarta na 12, 24, 36, 48 i 60 miesięcy.

Oto krótkie podsumowanie korzyści takiego modelu systemu wydruku:

 • prosta kalkulacja przedstawiająca: opłacalność operacji, możliwości dzierżawy poszczególnych urządzeń oraz zalety korzystania z usług serwisowych bez konieczności ich kupowania;
 • zapłata dostosowana do bieżącego i zmiennego w czasie obciążenia urządzeń drukujących (Klient płaci dokładnie za ilość stron, którą w danym miesiącu wydrukował);
 • brak problemu z zagospodarowaniem urządzeń wyeksploatowanych;
 • zapewnienie stałej opieki serwisowej – ciągłości pracy urządzenia (Klient nie musi zajmować się zakupem materiałów, kosztami napraw, kosztami dojazdu czy kosztami przeglądów);
 • zapewnienie oryginalnych części, materiałów eksploatacyjnych, aktualizacji oprogramowania;
 • jedna faktura miesięcznie za materiały, części, serwis, dojazd, opcje itp.;
 • oszczędność środków inwestycyjnych;
 • łatwość precyzyjnego planowania kosztów eksploatacyjnych;
 • finansowanie urządzeń z bieżących środków obrotowych;
 • zmniejszenie podatku dochodowego - wszystkie rachunki za obsługę kontraktu są kosztami uzyskania przychodu.

Chcesz uzyskać więcej informacji? Zadzwoń pod numer 22 638 31 45 lub wypełnij formularz kontaktowy.