W ciągu ostatnich kilku lat wiele dyskutowano na temat konsolidacji i optymalizacji infrastruktury informatycznej w celu jej uproszczenia i zmniejszenia kosztów. Wiele firm dokonało oceny swojej infrastruktury i wdrożyło rozwiązania, mające na celu jej usprawnienie, poprawę efektywności i ograniczenie kosztów. Wielu firmom udało się poprawić nie tylko wydajność sieci, ale również wyniki finansowe, dzięki standaryzacji infrastruktury dokonanej poprzez konsolidację, wprowadzanie nowych systemów zarządzania i zmiany opcji zakupów (np. ustalania cen w zależności od intensywności wykorzystania zasobów).

Warto zauważyć, że analiza procesów drukowania, kopiowania i dystrybucji dokumentów stwarza szansę na uzyskanie znacznych korzyści.

Zgodnie z danymi IDC można obniżyć koszty kopiowania i drukowania dzięki wdrożeniu zoptymalizowanej infrastruktury przetwarzania obrazu na poziomie:

 • 37% dzięki niższym kosztom sprzętu drukującego,
 • 28% dzięki niższym kosztom pomocy działu informatycznego, dotyczącej problemów związanych z drukiem,
 • 9% dzięki niższym kosztom zamawiania materiałów eksploatacyjnych i zarządzania nimi,
 • 1% dzięki niższym kosztom magazynowym,
 • 4% dzięki niższym kosztom napraw drukarek, faksów i skanerów,
 • 5% dzięki niższym kosztom instalacji i aktualizacji sprzętu drukującego.

Powyższe oszczędności można osiągnąć, obniżając koszty materiałów i koszty operacyjne.

Obszary, w których taka optymalizacja jest możliwa, przedstawiamy poniżej.

Możliwości obniżenia kosztów materiałowych:

 1. Zorganizowana centralizacja poprzez optymalizację sprzętu.
  1. Usunięcie przestarzałego sprzętu.
  2. Usunięcie zbytecznego sprzętu.
  3. Połączenie funkcji.
  4. Efektywne wykorzystanie sprzętu.
 2. Uzyskiwanie i wykorzystywanie upustów.
 3. Ustalenie koszyka zakupów z uwzględnieniem usystematyzowanych reguł zakupu określonych modeli.
 4. Korzystanie z „inteligentnych” funkcji finansowania (model Base plus Click, model Pay per Use/Pay per Page).
 5. Kontrola kosztów poprzez ograniczenie praw dostępu.

Możliwości obniżenia kosztów operacyjnych:

 1. Zarządzanie kolejkami i serwerami wydruku.
 2. Przygotowanie raportów - gromadzenie i analizowanie informacji w celu znalezienia źródeł oszczędności.
 3. Optymalizacja procesów zaopatrzenia.

Orion Instruments oferuje wdrożenie (także na bazie sprzętu aktualnie wykorzystywanego przez Klienta) wszechstronnego systemu optymalnej infrastruktury wydruku, kopiowania, rozsyłania i faksowania dokumentów. Oferując zaawansowane narzędzia do monitorowania systemu wydruku, zapewniamy:

 • obniżenie kosztów drukowania, kopiowania i faksowania dokumentów (zwrot z inwestycji następuje najczęściej przed upływem roku);
 • rozszerzenie funkcjonalności systemu wydruku;
 • wzrost wydajności infrastruktury drukującej;
 • optymalizację obciążenia floty drukującej;
 • pełną kontrolę na procesami drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania dokumentów;
 • zaawansowane zarządzanie środowiskiem wydruku;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i poufności wydruków.

Ponadto oferujemy naszym Klientom szereg dodatkowych usług związanych z wydrukiem, jak np.:

 • audyt i optymalizację floty drukującej;
 • drukowanie kodów kreskowych;
 • standaryzację wyglądu dokumentów (formularze elektroniczne);
 • użycie niestandardowych akcesoriów (specjalistycznych kart sieciowych, podajników, odbiorników);
 • drukowanie z nietypowych środowisk i aplikacji;
 • wydruk w typie pull (wydruk podążający za użytkownikiem – praca wysyłana jest na serwer wydruku i drukowana na urządzeniu, na którym następuje autoryzacja użytkownika);
 • szyfrowanie prac (wydruk poufny);
 • analiza źródła wydruku (użytkownik, stacja, aplikacja) lub zawartości pierwszego MB w celu kontroli i wyegzekwowania wcześniej zdefiniowanej polityki druku;
 • znakowanie wszystkich drukowanych dokumentów (np. ID użytkownika, nazwa urządzenia drukującego, data, godzina wydruku, nazwa jednostki organizacyjnej itp.);
 • klastry wydruku (wydruk kierowany na drukarkę wirtualną, którą tworzy kilka urządzeń fizycznych; pozwala na uzyskiwanie bardzo wysokich prędkości wydruku i pełnej niezawodności na standardowych urządzeniach).

Chcesz uzyskać więcej informacji? Zadzwoń pod numer 22 638 31 45 lub wypełnij formularz kontaktowy.