W numerze 2/2016 (maj/czerwiec) dwumiesięcznika "Bezpieczeństwo i obronność" ukazał się artykuł "Cyberbezpieczeństwo i jego wyzwania we współczesnym świecie " autorstwa wiceprezesa Orion Instruments - Piotr Brogowskiego.

"Cyberbezpieczeństwo i jego wyzwania we współczesnym świecie "

Aktualizowane dn. 2016-06-21 przez Orion Admin