Orion Instruments Polska Sp. z o. o.

Adres rejestrowy:
00-104 Warszawa, pl. Grzybowski 10

Adres korespondencyjny i siedziba Biura Handlowego
05-082 Stare Babice, Latchorzew, ul. Warszawska 164, BlackOffice

tel.: +48 22 638 31 45  

faks: +48 22 350 55 99

www.orion.pl, www.nitrosecurity.pl, orion@orion.pl, serwis@orion.pl

REGON: 010886473
NIP: PL 526-10-21-162
KRS: 0000146562, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bank Zachodni WBK SA
nr konta: 98 1090 2590 0000 0001 3114 3300

Kapitał zakładowy 500.000 PLN

Zarząd:
Krzysztof Kroczyński - Prezes Zarządu, Dyrektor Strategii i Rozwoju
Piotr Brogowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Sławomir Bednarek - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

 

JAK DOJECHAĆ
Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Treść zapytania *
Przepisz kod z obrazka *
* - Pole wymagane